KATILIM KOŞULLARI 

İçeriğiniz

 1. Siteye yüklediğiniz veya gönderdiğiniz herhangi bir görsel, video kaydı, metin, ses veya diğer her türlü içerik (“İçeriğiniz”) için şunları garanti ve taahhüt edersiniz: (i) İçeriğinizi Siteye göndermek için gerekli bütün haklara sahipsiniz; (ii) kivircikkizmetodu.com, İçeriğiniz ile ilgili olarak herhangi bir üçüncü taraftan lisans almak ve herhangi bir üçüncü tarafa telif hakkı ödemek zorunda olmayacaktır; (iii) İçeriğiniz fikri mülkiyet hakları ve gizlilik hakları dahil hiçbir üçüncü taraf hakkını ihlal etmemektedir ve (iv) İçeriğiniz bu Kullanım Koşullarına ve bütün geçerli kanunlara uygundur.

 2. İçeriğinizi yükleyerek, kivircikkizmetodu.com'a sınırlı, dünya çapında geçerli, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans vermiş ve İçeriğinizi herkese açık olarak sunma ve gösterme (şimdi bilinen veya gelecekte oluşturulacak bütün ortamlar yoluyla) hakkı vermiş ve ayrıca Siteyi kullanarak İçeriğinizi görmeniz ve düzenlemenize ve anlaşmazlıklar, hukuki davalar veya soruşturmalar için İçeriğinizi arşivlemeniz veya muhafaza etmenize imkan veren türev çalışmalar yapma hakkı tanımış olursunuz. Yukarıda belirtilen lisanslar, İçeriğiniz Siteden kaldırılana kadar geçerli olacaktır ve kaldırılma durumunda lisanslar ticari açıdan makul bir sürede sona erecektir. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, yasal arşivleme/muhafaza etme amaçlarına yönelik lisans süresiz olarak devam edecektir.

 3. Aşağıda tanımlanan türde hiçbir videoyu, görseli, metni, ses kaydını ve başka hiçbir içeriği yükleyemez, gönderemez veya paylaşamazsınız:

  • Herhangi bir üçüncü tarafın telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını ya da herhangi bir reklam ya da gizlilik hakkını ihlal eden;

  • Pornografik, aşağılayıcı ya da başka şekilde yasa dışı veya ahlak dışı içeriğe sahip.

  • Reşit olmayanları istismar eden;

  • Yasa dışı ya da şiddet içeren eylemleri tasvir eden:

  • Hayvanlara işkence ya da hayvanlara karşı şiddet tasvir eden;

  • Hileli davranışları teşvik eden ya da aldatıcı reklam veya haksız rekabet iddiasına neden olan; ya da

  • Herhangi bir kanun, mevzuat ya da düzenlemeyi ihlal eden.

Yukarıda belirtilen maddeleri kabul edip, onayliyorum.